Rezervační podmínky eReceptu
PhMr. Hana Hégrová
se sídlem Palackého 626/3, 779 00 Olomouc
identifikační číslo: 60800879

podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku Magistrátu města Olomouce pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.mujlekarnik.cz.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto rezervační podmínky internetové lékárny PhMr. Hana Hégrová, se sídlem Palackého 626/3, 779 00 Olomouc, identifikační číslo: 60800879, podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku Magistrátu města Olomouce (dále jen "provozovatel") upravují vzájemné vztahy, které vznikají při rezervaci léků na předpis prostřednictvím rezervačního systému uveřejněného na webových stránkách provozovatele www. mujlekarnik.cz.

1.2. Zákazník má možnost využít rezervační systém provozovatele na webových stránkách www.mujlekarnik.cz. Rezervací léků na předpis, nedochází k uzavření žádné kupní smlouvy distančním či jiným způsobem. Zákazník si přes rezervační systém pouze nezávazně zajistí možnost, aby mu léky na předpis byly vydány za příslušných podmínek v kamenné Lékárně U Pöttingea z jejich skladových zásob. Vydávaný lék je buď hrazen zcela z veřejného zdravotního pojištění nebo je Lékárnou U Pöttingea vydán až po úhradě doplatku (pokud není lék zcela hrazen z veřejného zdravotního pojištění) nebo kupní ceny. Kupní smlouva je uzavírána až v Lékárně U Pöttingea. Nejedná se v žádném případě o zásilkový výdej léčiv na předpis ani o doplňkovou službu e-shopu mujlekarnik.cz.

1.3. Provozovatel je oprávněn k rezervaci a výdeji léků na předpis dle platných právních přepisů a živnostenského oprávnění.

1.4. Provozovatel zpracovává zákazníkem poskytnuté osobní údaje zákazníka za účelem rezervace, pouze v nutném rozsahu.

1.5.Právní vztahy a případné spory vzniklé rezervací se řídí českým právem a jsou řešeny příslušnými soudy České republiky.

2. Předmět rezervace

2.1 Rezervovat lze pouze léky na předpis, které jsou zákazníkovi lékařem předepsány na platném elektronickém lékařském předpisu (dále jen eReceptu) s dvanáctimístným kódem.

2.2. Rezervovaný lék musí být vyzvednut po dobu platnosti eReceptu.
3. Rezervace

3.1. Lék lze rezervovat na základě bezchybného vyplnění rezervačního formuláře na webových stránkách provozovatele www.mujlekarnik.cz. Odesláním rezervace zákazník souhlasí s rezervačními podmínkami provozovatele a ochranou osobních údajů, s čímž se před rezervací seznámil.

3.2. Lék je rezervován v kamenné lékárně provozovatele, to je Lékárně U Pöttingea, Palackého 3, Olomouc. Rezervaci léku provádí výlučně magistr lékárny. Po odeslání rezervace, magistr zkontroluje platnost eReceptu a dostupnost léku. Jakmile, bude lék připraven k vyzvednutí, bude magistr kontaktovat zákazníka prostřednictvím emailu, telefonu nebo sms o možnosti výdeje. Pokud je lék nedostupný, bude o tom zákazník magistrem stejným způsobem informován. V takovém případě nelze rezervovaný lék vydat.

3.3. Lékárna je oprávněna ověřit platnost eReceptu a rezervace prostřednictvím samotného eReceptu, potvrzením rezervace nebo osobním dokladem. Bez ověření nebude lék vydán.

3.4. Rezervace je platná po dobu platnosti eReceptu.

3.5. Léky na předpis, které nejsou zcela hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, budou lékárnou vydány pouze po uhrazení příslušného doplatku na lék na předpis, u léků na předpis nehrazených z veřejného zdravotního pojištění až po uhrazení celé kupní ceny. Výše doplatku bude zákazníkovi sdělena při výdeji.

3.6. Rezervace je nezávazná. Provedením rezervace nevzniká ani se neuzavírá kupní smlouva mezi provozovatele a zákazníkem. Provozovatel má právo rezervaci kdykoli odmítnout nebo zrušit v jakékoli fázi rezervace. Provozovatel má právo provést změnu v rezervaci po dohodě se zákazníkem. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné neprovedení rezervace.

Rezervační podmínky nabývají platnosti 6.4.2020
V Olomouci 6.4.2020